E-Formularze

Starostwo Powiatowe w Siedlcach i jednostki organizacyjne Powiatu zapraszają do korzystania z usługi e-formularze. Usługa ta udostępnia karty informacyjne spraw, formularze interaktywne do wypełnienia w formie elektronicznej (w programie Adobe Reader) i wydruku oraz formularze on-line, które po ich elektronicznym wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu poprzez ePUAP zostaną elektronicznie przekazane na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach lub odpowiedniej jednostki organizacyjnej Powiatu realizującej daną sprawę.

Uwaga! Aby skorzystać z formularzy on-line niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP(http://epuap.gov.pl).