e-Informacja o Stanie Załatwienia Sprawy

Usługa ta umożliwia sprawdzenie na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa złożona w Starostwie Powiatowym w Siedlcach lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Powiatu Siedleckiego.

 

Wpisz pełny numer sprawy lub pisma

 
 
   

Uwaga:

Informacje o statusie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów są dostępne w serwisie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na stronach:

http://www.kierowca.pwpw.pl/

http://www.pojazd.pwpw.pl/