E-Formularze

Elektroniczne formularze umożliwiają załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o każdej porze przez 7 dni w tygodniu. Usługa udostępnia karty informacyjne spraw, formularze interaktywne do wypełnienia i wydruku oraz formularze on-line umożliwiające elektroniczne złożenie wniosku z wykorzystaniem skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Uruchom

E-Informacja o stanie załatwienia sprawy

Usługa ta umożliwia śledzenie na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa złożona w Starostwie Powiatowym w Siedlcach lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Powiatu Siedleckiego.

Uruchom

E-Interwencje drogowe

Usługa umożliwia zgłaszanie poprzez stronę internetową uszkodzeń dróg i informacji o przeszkodach na drodze, jak również przeglądanie już przekazanych zgłoszeń i odpowiedzi Wydziału Dróg o planowanych lub już zrealizowanych czynnościach w reakcji na zgłoszenie.

Uruchom

Interaktywna mapa Powiatu Siedleckiego

Mapa jest źródłem wielu informacji o powiecie. Stanowi narzędzie do lokalizowania miejscowości, ulic, urzędów, zakładów produkcyjnych, obiektów zabytkowych i kulturalnych oraz innych miejsc np. służących promocji turystycznej i wartych zobaczenia na terenie powiatu siedleckiego.

Uruchom

E-Konsultacje społeczne

Platforma elektronicznych konsultacji społecznych umożliwi obywatelom zapoznanie się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze powiatu siedleckiego oraz przedstawienie zalogowanym użytkownikom własnych uwag i propozycji do tychże projektów.

Uruchom

E-Porady konsumenckie

Dzięki tej usłudze można wygodnie i sprawnie w formie elektronicznej uzyskać od Powiatowego Rzecznika Konsumentów bezpłatną poradę w zakresie ochrony interesów konsumenta. Dostępne do przeglądania są również najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Uruchom
 

Gielda ofert kulturalno-społecznych

Usługa jest źródłem informacji o zaplanowanych w powiecie siedleckim atrakcjach kulturalno-społecznych. Organizatorom imprez (rozrywkowych, sportowych i innych) usługa umożliwia bezpłatne wprowadzanie ofert, które zostaną ogłoszone na stronie e-urzędu.

Uruchom