E-Formularze

Elektroniczne formularze umożliwiają załatwienie wielu spraw w sposób przyjazny, o każdej porze przez 7 dni w tygodniu. Usługa udostępnia karty informacyjne spraw, formularze interaktywne do wypełnienia i wydruku oraz formularze on-line umożliwiające elektroniczne złożenie wniosku z wykorzystaniem skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Uruchom

Rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji

Aplikacja do internetowej rezerwacji wizyt on-line umożliwia wcześniejsze zaplanowanie dokładnego terminu i godziny wizyty poprzez wygenerowanie biletu, który zostanie wywołany przez system kolejkowy w wybranym czasie oraz podgląd kolejki on-line zawierający informacje o liczbie czynnych stanowisk, liczbie obsłużonych klientów, liczbie klientów oczekujących w danej chwili.

Uruchom

E-Informacja o stanie załatwienia sprawy

Usługa ta umożliwia śledzenie na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa złożona w Starostwie Powiatowym w Siedlcach lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Powiatu Siedleckiego.

Uruchom

Interaktywna mapa Powiatu Siedleckiego

Mapa jest źródłem wielu informacji o powiecie. Stanowi narzędzie do lokalizowania miejscowości, ulic, urzędów, zakładów produkcyjnych, obiektów zabytkowych i kulturalnych oraz innych miejsc np. służących promocji turystycznej i wartych zobaczenia na terenie powiatu siedleckiego.

Uruchom

Geoportal Powiatu Siedleckiego

Geoportal prowadzony przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami umożliwia przede wszystkim udostępnianie aktualnych danych przestrzennych.

Uruchom

E-Porady konsumenckie

Dzięki tej usłudze można wygodnie i sprawnie w formie elektronicznej uzyskać od Powiatowego Rzecznika Konsumentów bezpłatną poradę w zakresie ochrony interesów konsumenta. Dostępne do przeglądania są również najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Uruchom

E-Konsultacje społeczne

Platforma elektronicznych konsultacji społecznych umożliwi obywatelom zapoznanie się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze powiatu siedleckiego oraz przedstawienie zalogowanym użytkownikom własnych uwag i propozycji do tychże projektów.

Uruchom

E-Interwencje drogowe

Usługa umożliwia zgłaszanie poprzez stronę internetową uszkodzeń dróg i informacji o przeszkodach na drodze, jak również przeglądanie już przekazanych zgłoszeń i odpowiedzi Wydziału Dróg o planowanych lub już zrealizowanych czynnościach w reakcji na zgłoszenie.

Uruchom