Regulamin elektronicznej Platformy e-Urzędu

1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z elektronicznej Platformy e-Urzędu, obsługiwanej drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce. Platforma ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji i e-usług jak największej grupie osób, w tym również niepełnosprawnych. Użytkownikom Platformy e-Urzędu udostępniona została możliwość bezpłatnego korzystania z 7 e-usług: E-Formularze, E-Informacja o stanie załatwienia sprawy, E-Interwencje drogowe, Interaktywna mapa Powiatu Siedleckiego z mechanizmem wyszukiwania, E-Konsultacje społeczne, E-Porady konsumenckie, Giełda ofert kulturalno-społecznych.

2. Platforma e-Urzędu jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.

3. Aby w pełni korzystać z Platformy e-Urzędu należy poprawnie założyć konto użytkownika.

4. Dodawanie jakichkolwiek treści przez Użytkownika (komentarzy, uwag, zgłoszeń) jest możliwe jedynie dla użytkowników zalogowanych. Przeglądanie zawartości portalu jest dostępne dla wszystkich Użytkowników: zalogowanych i niezalogowanych.

5. Uczestnicy Platformy e-Urzędu publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Starostwo Powiatowe w Siedlcach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.

6. Użytkownik wypowiadając się na forum Platformy tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

7. Podczas korzystania z Platformy e-Urzędu zabrania się: zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażania uczestników forum, używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy, naruszania zasad Netykiety, rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem, umieszczania przez uczestników na łamach Platformy e-Urzędu wszelkich informacji reklamowych, umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku, umieszczania tej samej informacji wielokrotnie, cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje, umieszczania przesadnie długich podpisów, używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy e-Urzędu, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

8. Starostwo Powiatowe w Siedlcach zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 7 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 7 regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie e-Urzędu osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 7 regulaminu.

9. Starostwo Powiatowe w Siedlcach nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Starostwo Powiatowe w Siedlcach dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

11. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Platformy e-Urzędu.